หลังจากการยกกระชับหน้าอก คุณจะสามารถตั้งครรภ์ได้โดยไม่มีอาการแทรกซ้อน แต่บ่อยครั้งควรรอจนกว่าคุณจะไม่ต้องการมีลูกเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงของหน้าอกและการเพิ่มของน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์อาจส่งผลต่อประโยชน์ของขั้นตอนนี้ 

แต่ถ้าคุณต้องการให้นมลูก การทำนมแม่อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น