ช่นเดียวกับการทำศัลยกรรมพลาสติกส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการผ่าตัดศัลยกรรมนรีโคมาสต์ (หรือที่เรียกว่าการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกในผู้ชาย ) จะรวมค่าธรรมเนียมสำหรับศัลยแพทย์ การดมยาสลบ และการใช้สถานที่ผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน โรงพยาบาล หรือศูนย์ผู้ป่วยนอก นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว ปัจจัยต่อไปนี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อราคาโดยรวมของขั้นตอนของคุณ:

  • พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปที่คุณอาศัยอยู่และ/หรือทำการผ่าตัด
  • ข้อมูลประจำตัว ทักษะ ความชอบส่วนตัว และประสบการณ์ของศัลยแพทย์ตกแต่งของคุณ
  • เทคนิคการผ่าตัดที่แพทย์ของคุณใช้ (การตัดเนื้อเยื่อ การดูดไขมัน หรือทั้งสองอย่าง)
  • จำนวนสถานที่ผ่าตัดที่มีอยู่ในภูมิภาคของคุณ รวมทั้งสถานที่ที่เลือกโดยเฉพาะ
  • ยาหลังการผ่าตัดใด ๆ ที่ประกันอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมดหรือบางส่วน
  • ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

เนื่องจาก gynecomastia ถือเป็นปัญหาด้านความงามในแทบทุกสถานการณ์ ขั้นตอนการลดขนาดหน้าอกของผู้ชายจึงไม่ค่อยครอบคลุมในประกันสุขภาพ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องเสียก่อน เพื่อช่วยให้การรักษามีราคาไม่แพงมากขึ้น

สำหรับการประมาณการส่วนบุคคลของสิ่งที่รักษา gynecomastia ของคุณอาจมีค่าใช้จ่ายคุณควรปรึกษาที่เคารพและมีประสบการณ์การรับรองคณะกรรมการศัลยแพทย์พลาสติกจากการประเมินความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของคุณอย่างละเอียด เขาหรือเธอจะสามารถให้ค่าประมาณที่ใกล้เคียงของค่าใช้จ่ายโดยรวมของขั้นตอนการลดขนาดเต้านมในผู้ชายของคุณ