ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกจะแตกต่างกันไปตามศัลยแพทย์ตกแต่งเช่นเดียวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไป ชุมชนเฉพาะของคุณ และสถานศัลยกรรมเฉพาะที่เลือก เช่นเดียวกับการทำศัลยกรรมพลาสติกส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการลดขนาดหน้าอกมักจะรวมค่าธรรมเนียมสำหรับศัลยแพทย์ตกแต่งและวิสัญญีแพทย์ และสำหรับการใช้สถานที่ผ่าตัด (ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ผู้ป่วยนอกหรือโรงพยาบาล) อาจมีค่าใช้จ่ายด้านพยาธิวิทยาเพิ่มเติม (สำหรับการตรวจเนื้อเยื่อเต้านมที่ถูกเอาออก) รวมทั้งค่ายาที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่อยู่ในประกัน

หากคุณมีประกัน ผู้ให้บริการของคุณอาจครอบคลุมการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกบางส่วนหรือทั้งหมด แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับแผนเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น แผนประกันบางแผนยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการลดขนาดหน้าอก (กล่าวคือ ไม่ครอบคลุม) ในขณะที่แผนประกันอื่นๆ มีข้อกำหนดเฉพาะและมักจะเข้มงวดเกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนสูง อาการ หรือแม้แต่การปฏิบัติตามกายภาพบำบัดก่อนทำการผ่าตัด .

เมื่อชำระเงินทันทีสำหรับขั้นตอนของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นด้วยตนเอง ในกรณีนี้ แนวทางปฏิบัติหลายอย่างเสนอทางเลือกทางการเงินและแผนการชำระเงินที่สามารถช่วยให้การลดขนาดเต้านมของคุณมีราคาถูกลง หากคุณสามารถขออนุมัติประกันสำหรับการลดขนาดหน้าอกของคุณได้ อาจมีการร่วมจ่ายหรือค่าลดหย่อนที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ